HİBE DESTEĞİ HAKKINDA

Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Yönelik Hibe Desteği Başvurularına İlişkin Basın Duyurusu 24 Mayıs 2021 Kovid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20/05/2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği …

Devamını Oku

LİMİTED ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 595. ve devam eden hükümleri kapsamında hisse devrini etkileyen hükümler düzenlenmiştir. En önemli şekil şartları olarak pay devrini ve devir borcunu doğuran işlemlerin yazılı biçimde yapılması ve imzaların noterce onaylanmasıdır. Elbette bu işlemi takiben esas sözleşmede aksi hüküm bulunmuyorsa genel kurul o…

Devamını Oku

TAŞITLARDA VERGİ DURUMU

TAŞIT ALIMLARINDA VERGİNİN DURUMU SIFIR TAŞIT ALIMI VERGİ TÜRÜ BİNEK ARAÇ TİCARİ ARAÇ KDV Doğrudan gidere atılabilir Kdv İndirilir.  Kdv oranı % 18'dir ÖTV Doğrudan gidere atılabilir Doğrudan gidere atılabilir veya aktife alınır amortisman yoluyla giderleştirilir. MTV Gider …

Devamını Oku

HASILAT ESASLI VERGİLENDİRMEDE MUHASEBE KAYITLARI

Kdv’den Hasılat Esaslı Vergilendirmeye tabi olan mükelleflerin Kdv tahakkuklarının muhasebe kayıtları aşağıda ki şekilde yapılacaktır                                                            &…

Devamını Oku

HASILAT ESASLI KAZANÇ TESPİTİ

19.07.2019 tarihinde yayınlanan resmi gazetede; Gelir Vergisi Kanunun 113. Maddesin değişiklik yapılarak  Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti yöntemi getirilmiştir. Bu sistemden sadece ticari faaliyeti şehiriçi özel halk otobüsü olan mükellefler faydalanabilir. Bu sisteme geçmek ihtiyaridir. Sistemi tercih eden iki yıl geçmedikçe bu sistem…

Devamını Oku

HASILAT ESASLI KDV SİSTEMİ

HASILAT ESASLI KDV VERGİLENDİRME SİSTEMİ Bu Karar, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38 inci maddesi kapsamında hasılat esaslı vergilendirme usulü uygulanacak sektör ve vergi oranının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu kararname 06.02.2019 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak 01.03.2019 tarihi itibari ile yürür…

Devamını Oku