HASILAT ESASLI KAZANÇ TESPİTİ

19.07.2019 tarihinde yayınlanan resmi gazetede; Gelir Vergisi Kanunun 113. Maddesin değişiklik yapılarak  Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti yöntemi getirilmiştir. Bu sistemden sadece ticari faaliyeti şehiriçi özel halk otobüsü olan mükellefler faydalanabilir. Bu sisteme geçmek ihtiyaridir. Sistemi tercih eden iki yıl geçmedikçe bu sistemden çıkamaz. Mükellefin başvurusu üzerine ilgili vergi dairsinin yazılı onayı ile geçilebilir. onayın geldiği mali dönemi takip eden dönemde geçilir.

Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti sisteminde; kdv dahil toplam hasılatın % 10 vergiye tabi kazanç olacaktır. Gider ve maliyetler dikkate alınmadan kdv dahil hasılat dikkate alınacaktır. 

ÖRNEK:  Bursa da faaliyet gösteren bir şehiriçi  özel halk otobünün Aylık hasılat: 30.000 TL+ kdv olsun. Buna göre ödeyeceği Kdv ve Gelir Vergisini hesaplayalım.

Hasılat: 30.000 TL + kdv 5.400 TL. Toplam: 35.400 TL.

Hasılat Esaslı Yönteminde ödenecek Kdv tutarı;

35.400 ×% 1.5= 531,00 TL

Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti yönteminde Gelir Vergisi;

35.400 TL×% 10= 3.540 TL vergiye tabi kazanç.

3.540 TL×%15 = 531 TL.

Bir ayda ödenecek toplam vergi: 1.062 TL. 

Bu örnekte ki mükelleffin hiçbir gider veya masrafı olmasa dahi toplam ödeyeceği bir aylık kdv ve Gelir Vergisi 1.062 TL'dir.

Not: Bu konuyla ilgili kısa bir süre sonra bu sayfadan detaylı bir makale tarafımca paylaşılacaktır.

SMMM Mehmet Nuri ÇELİK