HASILAT ESASLI VERGİLENDİRMEDE MUHASEBE KAYITLARI

Kdv’den Hasılat Esaslı Vergilendirmeye tabi olan mükelleflerin Kdv tahakkuklarının muhasebe kayıtları aşağıda ki şekilde yapılacaktır                                                                                                                     MASRAF KAYDI

740.  Motorin                                                     10.000 TL

191.18 İndirilecek Kdv                                      1.800 TL

                                           320.01  XXXXX  Petrol Ltd. Şti.                              11.800 TL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GELİR  KAYDI

120.01 Burulaş A.Ş.                                                      11.800 TL

                                          600. Yurtiçi Satışlar                                    10.000 TL

                                          391.18 Hesaplanan Kdv                            1.800 TL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İNDİRİLEN KDV’İN MUHASEBE KAYDI

740.18 İndirilemeyen Kdv                                   1.800 TL

                                             191.18 İndirilecek Kdv                              1.800 TL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HESAPLANAN KDV’NİN MUHASEBE KAYDI

391.18    Hesaplanan Kdv                                     1.800 TL

                                                 602.18 Hesaplanan Kdv                       1.800 TL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HASILAT ESASLI HESAPLANAN KDV’NİN  MUHASEBE KAYDI

740.18    Hasılat Esaslı Hesaplanan KDV (21.800 X 0,015=327)     327 TL

 740.00  Damga Vergisi                                                                           60 TL

                                                               360.18  Ödenecek Kdv                                   327 TL

                                                               360.01 Damga Vergisi                                      60 TL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

Not:  Demirbaş alış ve satışları da gelir ve gider kayıtları gibi yapılacaktır.

                                                                                                                             

                                                                                                                Mehmet Nuri ÇELİK                                                                                                                                                                                                                                                      Serbest Muhasebeci Mali Müşavir